Nowe mieszkania na sprzedaż

Sprawy regulowane są odpowiednimi przepisami i zawieranymi umowami między stronami. Należy również zauważyć, że to właśnie na rynku pierwotnym zawierana jest po raz pierwszy transakcja kupna – sprzedaży. Dotyczy ona zazwyczaj sprzedającego, którym jest zazwyczaj podmiot gospodarczy oraz kupujący, czyli przeważnie osoba fizyczna.

Coraz częściej jednak zauważa się zjawisko kupna – sprzedaży nowych nieruchomości pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. W szczególności dotyczy to firm wyspecjalizowanych w zakupie tego typu nieruchomości w celach inwestycyjnych.