Budynki i historyczne dane

Posegregowano posesje i nadano im konkretne numery. Do każdej nieruchomości był przyporządkowany właściciel oraz jego cechy względem danej nieruchomości uwzględniono także opisy przeznaczenia budynku materiałów z jakich został wykonany oraz ogólny stan zabudowy, ilość pięter i tym podobne.

Prace jakich dokonano w tamtym czasie okazały się niezwykle skrupulatne oraz dokładne. Dało to początek dla powstania możliwie najpełniejszych ich opisów. Cześć zapisów ma bezpośredni wpływ i jest świetnym źródłem dla badań społeczno-gospodarczych dziejów miast w dziewiętnastym wieku.